O mnie

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

2008 – 2014 dyrektor Instytutu Kardiologii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
2001 – pełnienie funkcji kierownika Kliniki, oraz vice-dyrektora Instytutu Kardiologii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1973 – I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.
1979 – II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.
1991 – tytuł specjalisty w zakresie kardiochirurgii.

DOSKONALENIE ZAWODOWE

1983-1984 – Klinika Torako-Kardiochirurgii Uniwersytetu im. H.Heine w Dusseldorfie (Niemcy pod kierunkiem prof. dr Wolfganga Bircksa.
1992 – Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Erlagen (Niemcy) Deutsches Herzzentrum Berlin (Niemcy) – wielokrotnie.
Obecnie współpraca z Herzzentrum Nordrhein-Westfalen Uniwersytetu Bochum w Bad
Oeynhausen (Niemcy) – kierownik prof. dr R.Körfer; Herz- und Gefäßchirurgische Klinik w Bad Neustadt (Niemcy) – kierownik prof. dr R. Hacker.
Ponadto staże w Hamburgu, Duisburgu, Mediolanie, Kalifornii.

NAGRODY (ODZNACZENIA) I SUKCESY ZAWODOWE

Nagrody uzyskane w czasie pracy zawodowej:
– indywidualna – III – Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
– Złoty Krzyż Zasługi, Kraków, 1990 rok;
– Jubileuszowa Nagroda Rektora za 25 lat pracy, Kraków, 1994 rok;
– indywidualna – srebrny medal “Kraków 2000” – nagroda Prezydenta Miasta Krakowa;
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2001 rok;
– indywidualna – Nagroda miasta Lwowa 2004 za osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój lwowskiej kardiochirurgii.

– DOKTORAT HONORIS CAUSA Uniwersytet Medyczny we Lwowie- 2005

Prof. Jerzy Sadowski otrzymał godność doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniły Halickiego. Doceniono osiągnięcia naukowe Profesora oraz jego zasługi dla rozwoju współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim i Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym.

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH ( POLITYCZNE, NAUKOWE, SPOŁECZNE, RELIGIJNE, STOWARZYSZENIA)

Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych:

– Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a obecnie – przewodniczącego Sekcji Kardiochirurgii oraz jest wiceprzewodniczącym Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
– Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich
– Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
– Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego
– Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (obecnie pełni funkcję vice-prezesa)
– The European Association for Cardio-Thoracic Surgery.

W roku 1986 założył Klub Młodych Kardiochirurgów Polskich (obecnie Klub Chirurgów Serca), w którym do chwili obecnej pełni funkcję prezesa. Od 2001 roku jest członkiem Klubu Kardiochirurgów Polskich.
Od 1999 roku sprawuje funkcję zastępcy członka w stałej Senackiej Komisji UJ ds. Odznaczeń i Nagród.
Od 1999 roku pełni funkcję członka Komisji ds. Integracji Europejskiej Collegium Medicum UJ.
1999-2002 został powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko konsultanta regionalnego w dziedzinie transplantologii klinicznej dla obszaru województwa małopolskiego.
2000-2002 został powołany do składu sekcji Nauki Kliniczne Zabiegowe Komitetu Badań Naukowych
2002 pełni funkcję konsultanta regionalnego w dziedzinie kardiochirurgii dla obszaru województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.
2002 roku został powołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia na członka Zespołu ekspertów do opracowania programu specjalizacji w zakresie kardiochirurgii.
2002 roku został powołany przez Wojewodę Małopolskiego do Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Zdrowia.
2002 roku został powołany decyzją Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na członka Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych.
Był współorganizatorem Międzynarodowego Sympozjum Kardiochirurgicznego w 1997 roku, z okazji otwarcia nowej Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ i poświęcenia jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II

Prowadzi działalność społeczną będąc Pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do współpracy z Gminą i Miastem Zakopane. Od roku 1991 jest członkiem charytatywnego klubu  Lion’s Club International Kraków – Stare Miasto.