Biografia

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

 • Doktor nauk medycznych: “Analiza wskazań i wyników chirurgicznego leczenia nadciśnienia spowodowanego zwężeniem tętnic nerkowych”. Promotor: dr hab. med. Antoni Dziatkowiak – 1978 r.
 • Doktor habilitowany nauk medycznych: “Ocena przydatności aortalnych wszczepów homogennych (allogennych) w chirurgicznym leczeniu tętniaków aorty wstępującej” – 1995 r.
 • Profesora nadzwyczajny – 2003 r.
 • Profesor zwyczajny – 2009 r.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 • Ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii – 2014
 • Dyrektor Instytutu Kardiologii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008 – 2014.
 • Pełnienie funkcji kierownika Kliniki oraz vice-dyrektora Instytutu Kardiologii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 2001.
 • Tytuł specjalisty w zakresie kardiochirurgii – 1991.
 • II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej – 1979.
 • I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej – 1973.
 • Staż podyplomowy w Szpitalu im. Sonenberga w Łodzi – 1969.
 • Ukończenie Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi – dyplom lekarza medycyny – 1968.

DOSKONALENIE ZAWODOWE

 • Klinika Torako-Kardiochirurgii Uniwersytetu im. H.Heine w Dusseldorfie (Niemcy pod kierunkiem prof. dr Wolfganga Bircksa – 1983-1984.
 • Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Erlagen (Niemcy) Deutsches Herzzentrum Berlin (Niemcy) – 1992/wielokrotnie.
 • Obecnie współpraca z Herzzentrum Nordrhein-Westfalen Uniwersytetu Bochum w Bad Oeynhausen (Niemcy) – kierownik prof. dr R.Körfer; Herz-und Gefäßchirurgische Klinik w Bad Neustadt (Niemcy) – kierownik prof. dr R. Hacker.
 • Ponadto staże w Hamburgu, Duisburgu, Mediolanie, Kalifornii.

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH (POLITYCZNE, NAUKOWE, SPOŁECZNE, RELIGIJNE, STOWARZYSZENIA)

DO CHWILI OBECNEJ:

 • Przewodniczący Sekcji Kardiochirurgii oraz wiceprzewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie wcześniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • Członek Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Angiologicznego,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego,
 • Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (The European Association for Cardio-Thoracic Surgery).
 • Prezes Klub Chirurgów Serca, który założył w 1986 pod nazwą Klub Młodych Kardiochirurgów Polskich.
 • Członek Klubu Kardiochirurgów Polskich.
 • Zastępca członka w stałej Senackiej Komisji UJ ds. Odznaczeń i Nagród.
 • Członek Komisji ds. Integracji Europejskiej Collegium Medicum UJ.
 • Członek Rady Ambasadorów Małopolskiego Centrum Nauki 2016

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Konsultant regionalny w dziedzinie transplantologii klinicznej dla obszaru województwa małopolskiego 1999 – 2002 (powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej).
 • Członek sekcji Nauki Kliniczne Zabiegowe Komitetu Badań Naukowych 2000 – 2002.
 • Konsultant regionalny w dziedzinie kardiochirurgii dla obszaru województwa małopolskiego i świętokrzyskiego – 2002.
 • Członek Zespołu ekspertów do opracowania programu specjalizacji w zakresie kardiochirurgii – 2002 (powołany przez Wojewodę Małopolskiego do Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Zdrowia – rozporządzeniem Ministra Zdrowia).
 • Członek Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych – 2002 (powołany decyzją Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego).

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Współorganizator Międzynarodowego Sympozjum Kardiochirurgicznego w 1997 roku, z okazji otwarcia nowej Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ i poświęcenia jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

OBECNIE:

 • Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do współpracy z Gminą i Miastem Zakopane.
 • Członek charytatywnego klubu Lion’s Club International Kraków – Stare Miasto od roku 1990.